Majatek

Untitled

Wykaz środków trwałych i umorzenia na dzień 31.12.2004 r.

Grupa

Wartość

Umorzenie

Wartość netto

Grunty

2.195.525,60

-

2.195.525,60

Budynki i budowle

(wart. dróg powiatowych)

95.113.448,92

10.084.741,45

85.028.707,47

Maszyny i urządzenia

395.004,36

240.402,51

154.601,85

Środki transportowe

451.986,28

181.844,41

270.141,87

Razem środki trwałe

98.155.965,16

10.506.988,37

87.648.976,79

Wartości niematerialne i prawne

15.689,19

15.689,19

-

Pozostałe środki trwałe

44.341,67

44.341,67

-

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Bartoszewicz

Wprowadzający: Bogusława Bartoszewicz

Data modyfikacji: 2005-10-19

Opublikował: Bogusława Bartoszewicz

Data publikacji: 2005-10-19