Logo Powiat Suwalski

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Rodzaj Powiat Ziemski
Powiat  Suwalski
Województwo Podlaskie
Miejscowość Suwałki
Kontakt

tel. (087)565 92 00

spis telefonów

fax. (087) 566 47 18
e-mail: bok@powiat.suwalski.pl  sekretariat@powiat.suwalski.pl
www.powiat.suwalski.pl
Adres ul. Świerkowa 60
Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Starosta Witold Kowalewski
Wicestarosta Artur Łuniewski
Członek Zarządu Andrzej Chlebus
Przewodniczący Rady Marek Dziatkowski
Sekretarz Cezary Grzegorz Zwoliński
Skarbnik Ewa Kamińska
NIP 844-18-70-361
REGON 790725978
ESP na Cyfrowym Urzędzie

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10102

ESP na platformie e-PUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/powiatsuwalski

 

Lista aktualności

 • Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego

  2020-08-07 12:52:12

  Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Majowe Bieganie nad Rospudą”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) oraz Rozdz. 4, § 7 pkt 1 uchwały nr VIII/55/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia „Aktywni znad Rospudy” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można składać w formie pisemnej do Biura Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki lub pocztą elektroniczną na adres: bok@powiat.suwalski.pl. Oferta złożona została ponownie, poprzednia z dnia 06 marca 2020 r., pozytywnie rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Suwałkach w dniu 12 marca br., nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od stron (ogłoszony stan epidemii w kraju).

 • Uchwała nr LXVI/181/2020

  2020-08-07 12:24:40

  Uchwała nr LXVI/181/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń do opracowania projektu budżetu powiatu na 2021 rok

 • Uchwała nr LXVI/180/2020

  2020-08-07 12:20:15

  Uchwała nr LXVI/180/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia wykazu

 • Uchwała nr LXVI/179/2020

  2020-08-07 12:13:45

  Uchwała nr LXVI/179/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Majowe Bieganie nad Rospudą"

 • Uchwała nr LXVI/178/2020

  2020-08-07 12:07:45

  Uchwała nr LXVI/178/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/19/2015 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach