Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego II

Ogłoszenie
Na podstawie zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

(w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością ZDP w Suwałkach)

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach po raz drugi oferuje do sprzedaży:

 

       I.            Używane wyposażenie w Stacji Kontroli Pojazdów

Lp

Składnik rzeczowe

Rok

Ilość (szt.)

Nr inwentarzowy

Cena (zł)

1.

Analizator spalin Oliwer K-90

1996

1

ZDP-6-66-664/9

500,00

2.

Opóźnieniomierz Braketest LWS-2

2000

1

ZDP-6-66-664/3

200,00

3.

Linia badania zbieżności AREX AV01 (bez atestów)

1998

1

ZDP-6-66-664/12

600,00

4.

Przyrząd do legalizacji nieszczelności instalacji gazowej  PBK - 1

2000

1

ZDP-6-66-664/13

100,00

5.

Skaner OBD AMX -550

2004

1

ZDP-6-66-664/15

1 000,00

6.

Tester do przejrzystości szyb ANX 710

2004

1

ZDP-w-IX/poz.5

400,00

 

 

  1. Pozostałe składniki

Lp

Składnik rzeczowe

Rok

Ilość (szt.)

Nr inwentarzowy

Cena (zł)

1.

Samochód ŻUK A-07

1995

1

ZDP-7-74-741/1

1 000,00

 

1.      Składniki będące przedmiotem niniejszego ogłoszenia można oglądać w dniu 06.10.2016 r.
w godzinach 09:00 - 13:00 w siedzibie jednostki (ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki).

2.      Zainteresowanych nabyciem do dnia 07.10.2016 r. do godziny 14:00 zapraszamy do złożenia ofert
w siedzibie jednostki z wyszczególnieniem składników i z zaoferowaną ceną jednostkową. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 07.10.2016 r. o godzinie 14:30.

3.      Przy sprzedaży decydującą przesłanką będzie najwyższa cena. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę jednostkową dla tego samego składnika prawo zakupu będzie miał oferent, którego oferta wpłynie wcześniej (decyduje data i godzina wpływu).

4.      Przystąpienie oferenta do zakupu składnika rzeczowego jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym składników majątku.

5.      Oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

6.      Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapłaty zaoferowanej kwoty
w terminie 7 dni oraz do niezwłocznego odebrania zakupionych składników.

Dodatkowe informacje na temat składników można uzyskać:

Pan Henryk Olszewski, tel. (0-87) 565 70 85, 607 521 054, adres e-mail: stacja@zdp.suwalki.pl

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          Marek Dziemian

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Henryk Olszewski

Wprowadzający: Henryk Olszewski

Data modyfikacji: 2016-10-05

Opublikował: Krzysztof Truszkowski

Data publikacji: 2016-10-05